Zarząd Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień 80” Pracowników GZUG:

Janusz Marek – Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marian Ogall – Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej
Karol Ogaza – Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej
Mariusz Nowakowski- Wiceprzewodniczący Zarządu Komisji Zakładowej
Piotr Baranek – członek Zarządu Komisji Zakładowej
Grzegorz Gosławski – członek Zarządu Komisji Zakładowej
Józef Polok – członek Zarządu Komisji Zakładowej