ŚWIADCZENIA STATUTOWE

1. Zgon członka związku 500 zł
2. Zgon członka rodziny 100 zł
3. Urodzenie dziecka 200 zł
4. Paczka  za L-4 (min.31 dni)
( maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym )
50 zł
5. Odprawa emerytalno – rentowa 150 zł
6. Chwilówka 50 zł
7. Zapomogi losowe w nagłych przypadkach życiowych
(decyduje Zarząd Związku)

Informacje :
osobiście w biurze Związku w poniedziałki w godz. 07.30 – 15.00
lub telefonicznie 503-512-842

Informujemy również członków Związku, że mogą korzystać z usług prawnika bezpłatnie w Komisji Krajowej.