HISTORIA ZWIĄZKU W GZUG SP. Z O.O.

Pomysł utworzenia w GZUG Sp. z o.o. alternatywnej organizacji związkowej nie jest nowy.
Już na przełomie 2007 i 2008 roku z powodu niezadowolenia z funkcjonowania zasiedziałej w tym zakładzie pracy NSZZ, padł pomysł stworzenia WZZ Sierpień 80.
Wymyślono nawet Komitet Założycielski w skład którego wchodziły min. takie osoby jak p. Aksman oraz p. Mackiewicz, co dla niektórych może wydawać się szokujące. Jednak już wkrótce miało się okazać jaki był faktyczny powód, dla którego „ci panowie” chcieli założyć związek.
Otóż ich ideą była perspektywa /…edit…/ przejścia „pod kopalnię”, co nota bene nie było złym pomysłem zważywszy na fakt, że Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80 starała się na miarę swoich możliwości pomóc swoim członkom spełnić taki zamiar.

Jednak pozostali potencjalni członkowie Komitetu Założycielskiego nie chcieli czekać w nieskończoność, chcieli działać.

W czerwcu 2009 roku najbardziej aktywni i zniecierpliwieni koledzy zapoznali z tematem Janusza Marek uznając, że poprzez swoje dotychczasowe działania w obronie kolegów jest człowiekiem odpowiednim do roli lidera i zaproponowali mu objęcie funkcji szefa związku.

Ten jednak będąc zupełnie apolitycznym człowiekiem i mając nieco odmienną wizję funkcjonowania organizacji związkowej od tej, która funkcjonuje w zakładach pracy w Polsce nie od razu wyraził zgodę.
Ale w firmie należało wprowadzić pewne zmiany, trochę ożywienia. Trzeba było działać !!!
Po przeprowadzeniu wielu rozmów dotyczących przede wszystkim celowości wprowadzania drugiego związku zawodowego do GZUG’u, Janusz podjął wyzwanie i po zarejestrowaniu w katowickim sądzie we wrześniu 2009 roku stanął na czele Komisji Zakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” Pracowników Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych.

W marcu 2011 roku podczas walnych wyborów Janusz Marek został obdarzony zaufaniem kolegów i wybrano go na drugą kadencję do pełnienia roli Przewodniczącego KZ WZZ „Sierpień 80”.

Jego idea jest prosta: obrona dobra pracowników w myśl zasady „z niewolnika nie będzie dobrego pracownika”.
Główny nacisk kładzie na najbardziej w świecie prosty i funkcjonalny system pracy.
System motywacji, a nie karania i szkalowania pracowników przez niektórych przełożonych, co niestety bywa ulubionym zajęciem kilku osób tzw. dozoru w tej Spółce.

Zapewniamy, że z całą mocą i energią będziemy realizować swoje zobowiązania wobec pracowników.

Przyłącz się do nas. Jesteśmy jedyną firmą okołogórniczą, w której powstał Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80”. Chcemy jednoczyć tych pracowników, którzy pragną lepszych warunków pracy, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i komfortu psychicznego, którzy śmiało wspólnie będą walczyć o poprawę jakości życia. Chcemy w Związku tych, którzy nie obawiają się mówić otwarcie o tym, co złe.
Nie chcemy zamiatać pod dywan spraw trudnych. Nie boimy się niewygodnych tematów.
Chcemy aby dobro pracownika było celem nadrzędnym. Bez kolesiostwa, koteryjności i nepotyzmu.
Kogo nie chcemy ? Wichrzycieli, ludzi „miękkich” oraz tych, którzy pragną zasilić szeregi Związku dla osobistych korzyści (wycieczki, kufle, paczki itp.).

Zachęcamy do propagowania naszej idei i do wstępowania w nasze szeregi !