Wszelkie zobowiązania płatnicze dokonujemy na poniższy rachunek bankowy:

WZZ Sierpień 80 GZUG
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31 B

PKO BP
06 1020 2401 0000 0002 0474 3656